Ceník

virtuální ústředna SEVIO MINI a PBX, SEVIO call centrum

Virtuální ústředna SEVIO MINI PBX
  CHCI VĚDĚT VÍCE CHCI VĚDĚT VÍCE
Měsíční paušální poplatek 600,- Kč 1 100,- Kč
Zřizovací poplatek 3 900 Kč jednorázově
Počet linekdo 3 linek do 10 linek (každá další 65 Kč)
Hovory – vyhledávání, historie čísla, rozpad zvonění na linky    
Zmeškané hovory – vyhledávání, historie čísla    
Textové popisky k hovorům, označení problémových hovorů    
Zanechání zprávy od volajícího    
Vlastní uvítací zprávy, IVR strom    
Statistiky provozu linek – základní    
Telefonní seznam    
Hodnocení hovoru volajícím    
Export – hovory, telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist    
Import – telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist    
Systémová nastavení + notifikace na e-mail    
Správa uživatelů    
Blacklist    
Uskutečněné hovory    
Hlasové nahrávky na email    
Životní cyklus zmeškaných hovorů – vytvoření, obvolání, vymazání, expirace    
Vznik hodnocení hovoru volajícím    
Příchozí SMS (SMS do e-mailu pro modul SMS)    
Životní cyklus požadavků na zpětné zavolání    
Zmeškané hovory – dialer pro automatické obvolání    
V.I.P. – upřednostnění volajících před ostatními100,- Kč měsíčně  
Whitelist100,- Kč měsíčně  
Pracovní doba 100,- Kč měsíčně
Statistiky provozu linek – pokročilé 300,- Kč měsíčně
Online dohledový Panel – samostatná komponenta 450,- Kč měsíčně
Wallboard – WEB komponenta 400,- Kč měsíčně
Telefonní seznam v telefonu (CISCO, SIPURA) 100,- Kč měsíčně
Nahrávání hovorů 200,- Kč měsíčně
Směrování příchozího hovoru na stejnou linku 400,- Kč měsíčně
Selektivní přehrávání zpráv volajícím 250,- Kč měsíčně
Požadavky na zpětné zavolání 400,- Kč měsíčně
Vlastní text na displej telefonu podle volajícího 100,- Kč měsíčně
Zařazení hovorů do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit hovorům (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce hovoru (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Slovní hodnocení hovoru administrátorem 100,- Kč měsíčně
Přiřazení města, okresu a kraje k hovoru (číselník ČSÚ, vyhledávání) 250,- Kč měsíčně
SMS – odesílání, příjem, vyhledávání, historie 250,- Kč měsíčně / SIM
SMS – plánování odesílání 400,- Kč měsíčně
Zařazení SMS do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit SMSkám (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce SMSce (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Pronájem GSM portu 780,- Kč měsíčně / port
Seznam zmeškaných hovorů na konci dne – programovatelná notifikace 250,- Kč měsíčně
Api rozhraní – click2call, předávání informací o dění v ústředně, řízení ústředny 650,- Kč měsíčně

Virtuální call centrum SEVIO
Měsíční paušální poplatek 2 250,- Kč
Zřizovací poplatek7 800 Kč jednorázově
Počet linek 1 linka (každá další 65 Kč)
Počet operátorů 1 operátor (každý další 400 Kč)
Hovory – vyhledávání, historie čísla, rozpad zvonění na linky  
Zmeškané hovory – vyhledávání, historie čísla  
Textové popisky k hovorům, označení problémových hovorů  
Zanechání zprávy od volajícího  
Vlastní uvítací zprávy, IVR strom  
Statistiky provozu linek – základní  
Telefonní seznam  
Hodnocení hovoru volajícím  
Export – hovory, telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist  
Import – telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist  
Systémová nastavení + notifikace na e-mail  
Správa uživatelů  
Statistiky provozu linek – pokročilé  
Blacklist  
Whitelist  
V.I.P. – upřednostnění volajících před ostatními  
Webová operátorská konzole  
Samostatná operátorská konzole Agent  
Týmy operátorů  
Karty zákazníků, automatické otevírání  
Historie komunikace se zákazníkem  
Call skripty, dotazníky  
Kalendář směn, automatické přihlašování do front call centra  
Import / export dat z/do MS Excel nebo CSV souborů  
Dynamické doplňování kontaktů prostřednictvím API  
Statistiky operátorů  
Čas strávený v call centru – pracovní doba a přestávky  
Pracovní pauzy (upravitelný číselník)  
Rozpoznání volajícího před začátkem hovoru  
Nahrávání hovorů  
Zařazení hovorů do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání)  
Přiřazení priorit hovorům (upravitelný číselník, vyhledávání)  
Přiřazení další akce hovoru (upravitelný číselník, vyhledávání)  
Slovní hodnocení hovoru administrátorem  
Zmeškané hovory – dialer pro automatická obvolání  
Upozornění na fronty call centra bez přihášených operátorů  
Uskutečněné hovory  
Hlasové nahrávky na email  
Životní cyklus požadavků na zpětné zavolání  
Vznik hodnocení hovoru volajícím  
Příchozí SMS (SMS do e-mailu pro modul SMS)  
Životní cyklus zmeškaných hovorů – vytvoření, obvolání, vymazání, expirace  
Otevírání karet zákazníků ve vlastním CRM systému  
Pracovní doba70,- Kč měsíčně
Online dohledový Panel – samostatná komponenta350,- Kč měsíčně
Wallboard – WEB komponenta300,- Kč měsíčně
Telefonní seznam v telefonu (CISCO, SIPURA)70,- Kč měsíčně
Manuální dialer1 000,- Kč měsíčně / běžící kampaň
Prediktivní dialer1 300,- Kč měsíčně / běžící kampaň
Zmeškané hovory – programovatelná notifikace do e-mailu200,- Kč měsíčně
Přiřazení města, okresu a kraje k hovoru (číselník ČSÚ, vyhledávání)200,- Kč měsíčně
Směrování příchozího hovoru na stejnou linku300,- Kč měsíčně
Selektivní přehrávání zpráv volajícím200,- Kč měsíčně
Požadavky na zpětné zavolání300,- Kč měsíčně
Vlastní text na displej telefonu podle volajícího70,- Kč měsíčně
SMS – odesílání, příjem, vyhledávání, historie200,- Kč měsíčně / SIM
SMS – plánování odesílání300,- Kč měsíčně
Zařazení SMS do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání)70,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit SMSkám (upravitelný číselník, vyhledávání)70,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce SMSce (upravitelný číselník, vyhledávání)70,- Kč měsíčně
Pronájem GSM portu550,- Kč měsíčně / port
Seznam zmeškaných hovorů na konci dne – programovatelná notifikace200,- Kč měsíčně
Api rozhraní – click2call, předávání informací o dění v call centru, řízení ústředny500,- Kč měsíčně

Odpovíme na Vaše dotazy